Çalışma Ofisini Yeniden Hayal Et

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik nedir? İnsanların ihtiyaçlarına karşılık verebilmesi için çeşitliliğin arttırılması ve üretimin devam etmesi, aynı zamanda da insan yaşamının daimi hale getirilmesidir. Yani kendi ihtiyaçlarımız için gelecek nesillerin ihtiyaçlarını görmezden gelmeden sürekliliği devam ettirebilmektir.

Yüzlerce asırdır dünyada olmamıza rağmen sürdürülebilirlik kelimesi ile 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun paylaşmış olduğu “Ortak Geleceğimiz” isimli raporuyla tanıştık.* Çok yeni bir kelime sayılır. Yeni olduğundan dolayımı insanlar sürdürülebilirliğin anlamını bilmiyor yoksa umursamadıkları için mi? Sürdürülebilirlik nasıl olur; doğanın sunduğu kaynakları yine doğanın kendisini yenilemesi ile olur. Yine her şey bizlerin doğayı korumasına bağlanmaktadır. Gelişen teknoloji, sanayileşme, kentleşme, nüfus artışı (Ülkemizin 2020 yılı nüfusu 83,6 milyonu aşmış olup, 1960 yılında bu rakam 27 milyondu*) gibi nedenlerle yenilenemeyen kaynakların hızla tüketilmesi bizim dışımızda canlı ve cansız varlıkları yok etmemiz biyoçeşitliliğe zarar vermemiz, havayı, suyu kirletmemiz gibi nedenler sürdürülebilirliği azalttığı gibi doğaya da büyük zararlar vermektedir. Doğadan var olduk, doğanın bizi kucakladığı gibi bizler neden kucaklamıyoruz. Doğanın canlılara olan ruhsal ve psikolojik faydalarını biliyoruz, bizim niye ona karşı bir faydamız dokunmuyor. Neler yapabiliriz konularında ise “bilinçli tüketim” en önce gelen cevaplar arasındadır. Plastik atıklar yerine sürekli kullanılabilir araç ve gereçlerin kullanılması bir adımdır. Doğadan verimli şekilde faydalanmalıyız. İnsanlar özellikle kentlerde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özensizce davranabilmektedirler. Ulaşım konusunda yollarda bir kişinin kullandığı arabalar, gereksiz yere su harcamaları, evlerinde yanan gereksiz ampuller bunların hepsi farkında olmadan doğayı etkileyen unsurlardandır. Pekte sürdürebiliyormuşuz gibi durmuyor. Ufak adımlar atmak, üşenmeden temel ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket etmek çok faydalı olacaktır. “Birlikten kuvvet doğar“, ”Damlaya damlaya göl olur. “ her şeyi özetliyor. İnsanların bilinçlenmesi ve çevresine de aynı şekilde ilham vermesi gerekmektedir. Günümüz iş hayatının sosyal medyasına bakıldığında çevresel ve sosyal kriterlere dikkat eden bilinçli kurumların sayısı giderek arttığını görüyoruz (215 Şirketle yapılan ankette sonuçlar %62 oranında sürdürülebilirlik strateji olduğu yönünde*). Emekleyerek ilerleniyor gibi gözükse de biraz yol aldığımızı düşünebiliriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ

Günümüzdeki sürdürülebilirlik politikalarını benimsemekte ve muhafaza etmekte giderek daha fazla kararlılık göstermektedir. Bu genişleme, büyümenin azalması, enerjinin genişlemesi ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesi gibi bir dizi avantajıyla birlikte ortaya çıkıyor. İşte sürdürülebilirlik ilkeleri için birkaç anahtar nokta:

ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTMA

Çevresel etkilerin azaltılması, çağdaş sürdürülebilirlik adına atılan önemli adımlardan biridir. İşletmeler ve bireylerin, doğanın korunması, patojen etkilerinin en aza indirilmesi ve gelecek nesillere temiz bir ortam bırakmaya devam ederler. Bu kapasite, büyüme oranlarının azaltılması, çeşitli sektörler benimsenmiş ve yaygınlaştırılmıştır.

Birinci adım, karbon ayak izini en aza indirmektir. Bu, enerji tüketimini optimize etmek, enerji tasarrufu sağlamak ve tamamlayıcı enerji kaynaklarına geçiş yapmak gibi uygulamalar içerir. İşletmeler, üretim süreçlerini gözden geçirerek harcayarak enerji verimliliği sağlamak adına kapsamlı teknolojileri benimsemekte ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.

Atık yönetimi de konsantrasyonunun azaltılmasının önemli bir parçasıdır. Geri dönüşüm programları, atık azaltma paketleri ve atakların uygun şekilde oranları, genişleme oranları ve az indirmelerine yardımcı olur. Bu, doğal ısının aşırı ısınmasını önler ve atıkların doğaya zarar vermesini engeller.

Ayrıca, konsantrasyonun azaltılması, ürünün zinciri üzerinde de odaklanmayı gerektirir. Çevre dostu malzeme seçimi, taşıma genişliklerinde etkinlik sağlama ve sürdürülebilirlik oranlarına uyma, özelliklerin daha da azalmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, büyüme etkilerinin azaltılması, sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almalarının bir yolu olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu adımların atılması, doğanın korunması ve sürdürülebilirliğin sürdürülebilmesi için önemli bir adımdır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İşletmeler, enerji verimliliğini sağlamak için sürdürülebilirlik stratejilerini benimsemektedir. Bu, enerji tasarruflu sistemlerin kullanılması, yedek enerji kaynaklarına geçiş ve enerji tüketiminin izlenmesi ve optimize edilmesi gibi uygulamaları içerir.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Sürdürülebilir bir işletme olmak, sosyal sorumluluğun yerine getirilmesini gerektirir. Bu, yerel topluluklara katkının bulunması, adil işlerin saklanmasının desteklenmesi ve haklarına saygı gösterilmesi gibi unsurları içerir.

SONUÇ

Sürdürülebilirlik, geleceklere yönelik planlamalarını sağlayan kritik bir faktördür. Doğal sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, patlama etkilerinin azaltılması ve toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesi, hücrelerin uzun vadeli özellikleri için önemli unsurlardır. Bu nedenle sürdürülebilirlik politikalarını benimsemek, iş dünyası rekabet avantajı elde etmek için kritik bir adımdır.

Bizler de şirket olarak doğaya karşı ne yapabiliriz, ne gibi katkılarımız olabilir gibi sorularla adımlar atmamız, fikir alışverişleri yapmamız, yaptıklarımızla gurur duymamız ve sizin gibi düşünen bireyleri ve şirketleri sonuna kadar desteklemeliyiz.